98 57 57 01

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger Ladefoged IT ApS, CVR 28 31 87 82, indsamler og behandler om dig.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person, f.eks. navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere, hvis det har et nødvendigt formål, samt til offentlige myndigheder hvor dette er lovbestemt.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os:

Ladefoged IT ApS CVR: 28 31 87 82 Ved Stranden 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 57 01 Mail: Info@ladefoged-it.dk

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller handler med os via vores hjemmeside.

Hvilke data indsamler vi

De data vi indsamler er almindelige persondata i form af kontaktoplysning som f.eks. navn, emailadresse og postadresse.

Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

  • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller tjenesteydelser
  • Servicering og rådgivning af dig
  • Fremsendelse af markedsføring, nyhedsbreve eller kataloger, såfremt der er givet samtykke hertil
  • Orientering om udfaldet af en konkurrence
  • Opfyldelse af gældende lovgivning

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når dette er påkrævet for at behandle dine persondata med mindre vi har anden lovlig hjemmel til at behandle dine persondata. Inden du giver samtykke sørger vi for at oplyser dig om, hvad du giver samtykke til.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen Ladefoged IT ApS, Ved Stranden 1, 9560 Hadsund eller pr. e-mail info@ladefoged-it.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Opbevaring af persondata

Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til eller påkrævet for at overholde gældende lovgivning.

Sikkerhed

Din sikkerhed og tryghed som kunde er vigtig for os. Vi har derfor taget alle tænkelige fysiske og elektroniske forholdsregler for at beskytte dine data. Vores serverer står i professionelle og overvågede datacentre og både den fysiske såvel som elektroniske adgang hertil er overvåget.

Persondata til tredjepart

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.

Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Brug af eksterne links

Vores websider indeholder en række link til eksterne hjemmesider. Vi har medtaget disse links for at give dig adgang til ekstra og gode tilbud fra tredjepart. Bemærk at når du klikker på et link væk fra vores side, har vi ikke længere kontrol over dit besøg. Vi kan derfor ikke stå til ansvar for din færden eller beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du klikker væk fra vores side.

Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til os – se kontaktoplysninger øverst i dette dokument -få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Senest opdateret: 24/05-2018

Kritisk IT eftersyn Hvornår har I sidst tjekket jeres it systemer og strategi? Kontakt os